بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون


حضور بیت محترم مرحوم آیت الله سید محمدحسین فضل الله (رضوان الله علیه)


سلام علیکم بما صبرتم

رحلت برادر و دوست دیرینه ما آیت الله سید محمدحسین فضل الله (رحمة الله علیه) باعث تأثر و تأسف گردید. فقدان آن مرحوم که در راستای فقه مظلوم قرآنی قدمهایی مؤثر برداشته بودند، برای ما نیز بسیار گران بود. این ضایعه مؤلمه را به بیت ایشان و شیعیان جهان بالاخص دوستداران آن عالم گرانقدر تسلیت عرض می نمایم.

قم المقدسة
محمد صادقی تهرانی