بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به تاسیس یک صفحه اینترنتی که اقدام به تهمت زنی به اقای کاظم ندائی یکی از افراد حاضر در محضر آیت الله صادقی نموده، درباره شکستن بت ها با تحمیل ها بر قرآن فتوی به حرمت داده! و حمله به مشرکین را برای تغییر دین اشتباه خوانده تا کورش را خداپرست و غیر مشرک اثبات کند و بگوید که ذوالقرنین است (مانده ایم اگر بحث اجبار به اسلام نبوده پس ذوالقرنین محض چه به جاهای دیگر حمله میکرده؟! مگر خدا در قرآن صراحتا اختیار کشتن نمی دهد؟)، افراد زیادی را قرآنی می خواند و مرجع تعیین میکند،

و در نظرات صفحه ی مذکور، هر طور بخواهد آیت الله صادقی و وقایع را تعریف می کند،

و از فلسفه دفاع میکند در حالی که خود را پیرو آیت الله صادقی میداند و فلسفه را عقلانیت میداند! در حالی که پایه های فلسفه را آیت الله صادقی رد نموده اند (با دلایل عقلی، پس الان عقل خلاف عقل شد؟)

و زبان زشت و برخورد بسیار بد این سایت با مخالفان و نظردهندگان

این مطالب مورد تایید بلاگ عهد الله و دوستان دیگر قرآنی نیست

همچنین خلاف ادعای این سایت، کتاب تبیان را آقای نورانی ننوشته اند و حتی با نوشتن آن مخالف بوده اند بلکه چندی از دوستان قرآنی نوشتند که آقای نورانی در ویراستاری متن کتاب تبیان شرکت داشتند.

امیدواریم آن بلاگ از روش خبرنگاری متداول که خوب نیست دست بردارند و مطالب خودشان را تصحیح کنند (و البته خصومت یا تنگ نظری نسبت به ایشان نداریم)

ضمنا عرض میدارم که بلاگ «انقلاب قرانی» که از طریق آن سال ها مطالب بسیاری را در نت نشر میدادم تعطیل شد و اکنون فقط بلاگ عهد الله فعال است.