1- ارتباط از طریق آی دی تلگرام زیر :

https://t.me/salam_ahdallah


2- از طریق فرم زیر :