بسم الله الرحمن الرحیم

فقه گویا، فقیه قرآنی
عالمی که آیندگان خواهند شناخت
معرفی تمام و در عین حال خلاصه از آیت الله دکتر صادقی تهرانی

برگرفته شده از صفحه : http://www.facebook.com/pages/Ayatollah-mohammad-sadeghi-tehrani/203304943021752
دانلود کلیپ صوتی مربوط به این مطلب: نماز جمعه مشهد به امامت آیت الله صادقی تهرانی و نامه مردم به آیت الله خمینی در مورد امامت جمعه ایشان از زبان آیت الله صادقی

 

حضرت علی (ع): «به زودی بر شما بعد از من زمانی می آید که عالمان دین معانی قرآن را دور می افکنند و حافظانش معنا وعمل به آن را به فراموشی می سپارند و مردم نیز از قرآن چیزی جز خطش نمی شناسند... پس قرآن و اهل قرآن در آن زمان، طرد شدگان حذف شده از جامعه اما همراهانی هم گام با هم در یک راه هستند ولی هیچ پناهنده ای آن دو را پناه نمی دهد» نهج البلاغه خطبه ۱۴۷

علامه طباطبایی: «علوم حوزوی به گونه ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم می تواند تمام این علوم را از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول فرا گرفته و به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند!

در حقیقت برای قرآن جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب و یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمانده، اگر اهل عبرتی عبرت بگیر!»

آیت الله خمینی: «مع الاسف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب سرنوشت ساز نقشی جز در گورستان ها و مجلس مردگان نداشته و ندارد!» وصیت نامه صفحه ۲.

 

ایشان (آیت الله العظمی صادقی تهرانی)  روش فقهی خود را فقه گویا نامیدند در مقابل فقه سنتی و فقه پویا. فقه گویا بیان قرآن را بیانی روشن و آشکار و فصیح می داند که برای پویندگان حقیقت همچون خورشید روشن است. فقه سنتی روش عادی فقیهان است که در آن قرآن در حاشیه علوم اسلامی چندان حضور ندارد در صورتی که باید قرآن محور و سنت حاشیه باشد.»

ایشان از نظر اصول تفسیری چهار سطح در تفسیر قرآن قائل است:

۱- «عبارت» که معنی ساده دارد ۲- «اشاره» که منظور آیه با تفکر بیشتر بدست می آید و «خواص» آن را بهتر درک می کنند ۳- «لطائف» که برای اولیای الهی است ۴- «حقایق» که در انحصار انبیاست.
در نگاهی دیگر قرآن «نص» و «ظاهر» و «ظاهر مستقر» (و «ضابطه») دارد؛ در «نص» معنا روشن و واضح است و معنای دیگری محتمل نیست. «ظاهر» آن است که چند معنا محتمل باشد و باید با قرائن در همان آیات یا آیات دیگر یکی را رجحان داد: «ظاهر مستقر» آن ظاهری است که یکی از معانی جلوه بیشتری بکند.
آیت ا... صادقی تهرانی علم رجال و اجماع علما بر یک نظر فقهی را حجت برای درستی آن نظر نمی دانست و در صورتی آن نظر را قبول می کرد که معارض با «نص» یا «ظاهر مستقر» قرآن نباشد و اجماع را فقط به عنوان کاشف از شرع قبول داشت (توضیح بیشتر در توضیح بیانیه سال ۹۶).
اختلاف ایشان با اکثر علما در مسائل فقهی بیشتر از مسائل دیگر بود. با این مبنا که در مقابل «ظنی الدلاله» بودن قرآن «بیان فصیح و بلیغ» آن را درست می دانستند. ایشان اعتقاد داشت که بسیاری از علوم رایج اسلامی یا از قرآن گرفته نشده اند یا پایه قرآنی ندارند و بعضاً ضد قرآنی هستند تا آنجا که اگر قرآن محور همه ی علوم اسلامی باشد بسیاری از نظریات مخدوش می شود. خود ایشان می گویند که «بسیار شده با علمای بزرگ گفتگو کرده ام و حتی یکبار هم محکوم نشده ام.»

آیت ا... صادقی تهرانی در یکم فروردین ۱۳۰۵ هجری شمسی متولد و در یکم فروردین ۱۳۹۰ از دنیا رفت. ایشان از شاگردان برجسته آیت االله شاه آبادی استاد امام خمینی، آیت ا... بروجردی، علامه طباطبایی و میرزااحمد آشتیانی بود. اجازه اجتهاد خود را از آیت ا... خویی دریافت کرد. امام هم به ایشان اجازه نامه داد. ایشان در دوران تحصیل با آیت ا... بهشتی، مکارم شیرازی نوری، جعفر سبحانی، اردبیلی و درحد کمتر با شهید مطهری و منتظری هم درس و هم مباحثه بود. ایشان پس از تمام کردن دروس حوزوی دکترای الهیات و معارف اسلامی را از دانشگاه تهران دریافت کردند و سه سال به تدریس فلسفه اسلامی در دانشگاه تهران پرداختند.