حدود 600 سال بعد از واقعه عاشورا در حدود 675 قمری ، عماد الدین طبری یک داستان ساختگی درباره دختر چهار ساله ای از امام حسین (ع) که در منزل یزید (نه خرابه) بوده است را از یک شخص سنّی مذهب با نام قاسم بن محمد بن احمد مأمونی وارد تاریخ نمود و قبل از آن هیچ خبری از این داستان در مقاتل و تواریخ نبود .در سال 1085 طریحی ماجرای عماد الدین را غلط نقل می کند و سنّ آن دختر را سه ساله بیان می کند و این اشتباه در سن تاکنون ادامه یافته است.

 ارجستانی حدود 600 سال بعد از نقل کامل بهایی یعنی سال 1300 در کتاب أنوار المجالس برای اولین بار نام رقیه را بر دختری که در خانه یزید سر پدرش را برایش آوردند ، که در واقع وجود خارجی نداشت ، منطبق کرد و او را رقیه نامید ! 

مشتاقان حضرت أباعبدالله در سوریه به خاطر داستانی که در کتاب کامل بهائی نقل شده است ، که در خانه یزید سر مطهر امام (ع) را برای دخترش آوردند و او چند روز بعد جان سپرد ، برای این دختر یادبودی در نزدیک خانه یزید ساختند که محل تقریبی برای مکان دفن آن دختر باشد و امروزه به بارگاه باشکوهی تبدیل شده است !

در قرون أخیر تاکنون داستانهای مختلفی برای این دختر ساخته شده که در هیچ جای تاریخ وجود ندارد و همگی از سال 1300 به بعد تولید شده است. لذا هم نام این دختر خانم ساختگی است و هم ماجرای خرابه و هم تطبیق دادن رقیه بر دختر خرابه نشین کار اشتباهی است.

از آنجایی که علمای تاریخ درباره وجود دختری با این نام اشکال می کردند فلذا داستانی را ساختند که وجود این دختر را ثابت کند و گفتند : در زمانی قبر حضرت رقیه را آب گرفته بوده است و به خواب یک نفر آمده و او به آنجا رفته و بدن حضرت رقیه را دیده است. نظیر این داستان را برای اثبات خوله بنت الحسین واقع در بعلبک لبنان هم ساخته اند.

فلذا قبری که در شام وجود دارد در واقع یادبودی برای دختر چهار ساله امام حسین است که تنها توسط عمادالدین طبری در کتاب کامل بهائی ذکر شده است و در این مکان کسی دفن نشده است و برخی احتمال داده اند که قبر فعلی برای یکی از فرزندان شهدای کربلاست زیرا امام حسین چنین دختری نداشته است و در هیچ کجای تاریخ چنین دختری برای امام حسین ذکر نشده است. برخی نیز احتمال داده اند که قبر موجود برای رقیه بنت علی (ع) باشد زیرا در گذشته نوشته ی تابلوی سر درب آن «رقیه بنت علی» بوده است اما پس از ماجراهای فوق که رقیه ای برای امام حسین ساخته شد کم کم تصوّر شد که رقیه ای که در شام مدفون است همان رقیه بنت الحسین است.


تحقیق زیر جامعترین و دقیق ترین تحقیقی است که توسط استاد و پژوهشگر حوزه آقای محمد تهرانی صورت گرفته و به ادله ی 36 گانه قائلین به اینکه حضرت رقیه وجود داشته و فرزند امام حسین بوده است ، پاسخ داده است.


 دانلود جامعترین نقد به وجود حضرت رقیهمشاهده کلیپ های ما در صفحه آپارات