🔻 اما برخی کاسه ی داغتر از آشند و به هنگام انتقاد علمی و بجا به برخی از علمای عظام ، راه تهدید و توهین منتقدین را پیش می گیرند


برای مشاهده مطالب بیشتر به کانال تلگرام «عهد الله» بپیوندید.

https://t.me/ahdallah2018